Koncepcja Anatomy Trains stanowi duży krok naprzód w badaniu relacji między stabilizacją a ruchem. Uczy, jak widzieć całe ciało i myśleć, wykorzystując ten obraz!

Anatomy Trains zakłada istnienie mapą podłużnych połączeń w sieci powięziowej ciała. Podążając za ciągłością mięśnia i powięzi, szuka się linii napięcia, które przedłużają pojedynczy mięsień, biegnąc poprzez poszczególne segmenty ciała. Dzięki właśnie owym liniom mamy obraz stabilności i funkcjonowania lub dysfunkcji. Na przykład: ból dolnego odcinka kręgosłupa może pochodzić z opuszczonego łuku stopy.

Tego typu podejście daje nowe, dynamiczne spojrzenie przestrzenne na to, czego się wcześniej nauczyliśmy o ludzkim ciele, nie negując wcześniejszych odkryć.

Bardzo istotnym elementem koncepcji Anatomy Trains jest Body Reading (czytanie ciała), czyli precyzyjna ocena wzrokowa pacjenta z uwzględnieniem zasad przebiegu taśm mięśniowo-powięziowych, na podstawie której można stawiać diagnozę. A stąd już blisko do precyzyjnego określenia przyczyny dolegliwości bólowych. Trafna diagnoza jest zaś kluczem do podjęcia skutecznej terapii!

Zastosowanie koncepcji Anatomy Trains:

  • terapia przeciwbólowa,
  • korekcja wad postawy,
  • poprawa sylwetki,
  • poprawa wyników sportowych,
  • zmiana nieprawidłowych nawyków ruchowych.

Daniel Kawka
Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker
Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath
Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo
606 300 315