Artykuły

Start / Artykuły / Strona 3

Jak rozpoznać udar mózgu?

Ze względów diagnostycznych najważniejszym podziałem udarów jest podział ze względu na patomechanizm zaburzeń naczyniowych, który rozróżnia udary niedokrwienne, krwotoczne, oraz…
Czytaj więcej