Metody terapii

Terapia Saebo

Orteza SaeboFlex jako jedyna na świecie umożliwia aktywne otwieranie ręki nawet wiele lat po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, SM, mózgowe porażenie dziecięce, itp.). Pacjent może samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu, dzięki czemu nie jest uzależniony od częstych wizyt w gabinecie rehabilitacyjnym.Orteza SaeboFlex umożliwia wykonywanie dużej liczby powtórzeń konkretnego ćwiczenia, co jest konieczne, aby doszło do aktywizacji procesów plastycznych mózgu. Orteza SaeboFlex ustawia nadgarstek i palce w wyproście w ramach przygotowania do wykonywania czynności funkcjonalnych. Pacjent jest w stanie chwycić przedmiot, a system sprężyn pomaga ponownie otworzyć dłoń, aby umożliwić wypuszczenie obiektu.

Dzięki ortezie SaeboFlex znów będziesz w stanie używać ręki w codziennych czynnościach.

W 2008 roku, amerykański Therapy Times przyznał produktom Saebo tytuł “Most Valuable Product” (najbardziej wartościowego produktu terapeutycznego). Ortezy Saebo są używane jako opcja terapii w ponad 1 000 klinikach i szpitalach Stanów Zjednoczonych włączając 22 z 25 najlepszych szpitali neurologicznych według U.S. News & World Report.

Daniel Kawka Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo 606 300 315

Mulligan

System rehabilitacyjny Mulligan został opracowana przez fizjoterapeutę Briana Mulligana z Nowej Zelandii na podstawie najnowszych medycznych badań naukowych.Jest to specjalistyczna, diagnostyczno-terapeutyczna metoda mobilizacji stawowej połączonej z ruchem. Nowatorstwo tej metody polega m.in. na jednoczesnym wykonywaniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta.Wyróżniki metody Mulligana:
  • bezbolesność podczas zastosowania przez terapeutę technik mobilizacyjnych,
  • funkcjonalne grawitacyjne obciążenie powierzchni stawowych,
  • połączenie ruchu biernego i mobilizacyjnego (czyli czynnego terapeuty),
  • docisk pod koniec zakresu bezbolesnego ruchu,
  • określona liczba powtórzeń ćwiczeń,
  • indywidualnie opracowane ćwiczenia domowe dla pacjenta.

Daniel Kawka Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo 606 300 315

Rehabilitacja PNF

Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)Opracowali ją wspólnie neurofizjolog dr Hermana Kabat i fizjoterapeutka Maggie Knott.Jest to system stosowany zarówno u pacjentów wymagających rehabilitacji ortopedycznej (urazy sportowe, bóle pleców, wady postawy, skoliozy, przeciążenia układu ruchu), jak i rehabilitacji neurologicznej (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, uraz rdzenia kręgowego, itd.).Główną zasadą tej koncepcji jest kompleksowe postrzeganie chorego jako całości psycho-fizycznej. Takie podejście umożliwia dostrzeżenie rezerw tkwiących w organizmie.Metoda PNF wykorzystuje do rehabilitacji chorych części ciała te rejony, które są w nim silne i zdrowe. Fizjoterapia PNF zakłada, że rehabilitacja ma być bezbolesna i funkcjonalna. Ma opierać się na codziennych, naturalnych ruchach zdrowego człowieka, ale też odpowiadać na rzeczywiste potrzeby ruchowe pacjenta (np. obracania na łóżku, przesiadania z wózka na toaletę itp.).

Daniel Kawka Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo 606 300 315

Neuromobilizacje wg Butlera

Neuromobilizacje to koncepcja opracowana przez David Butlera, należy ona do metod kinezyterapeutycznych.Jej autor zauważył, że zarówno czynniki zewnętrzne, np. długotrwale nieprawidłowa pozycja ciała powodująca ucisk tkanej, jak też wewnętrzne, np. krwiaki, obrzęki, deformacje lub przemieszczenia kości, podrażnienie struktur okołostawowych, nowotwory, zwłóknienia i przeciążenia powodują zaburzenie mechaniki układu nerwowego. Prowadzi to do bólu i dysfunkcji ruchu.Celem terapii wg Butlera jest poprawa neuromechaniki i sprawności ruchowej u pacjenta.Diagnostykę i rehabilitację neurologiczną prowadzi się przez:
  • testy napięciowe nerwów,
  • bezpośrednie mobilizacje układu nerwowego,
  • zabiegi mobilizacyjne stawów, mięśni, powięzi oraz skóry,
  • naukę zachowań profilaktycznych (prawidłowe pozycje ciała itp.).

Daniel Kawka Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo 606 300 315

Kinesio Taping

Kinesio Taping (plastrowanie dynamiczne) – terapia polegająca na oklejaniu części ciała specjalnymi plastrami. Są to plastry bardzo elastyczne, nieograniczające ruchów, o strukturze podobnej do ludzkiej skóry. Oferują poprawę w zakresie ruchów i niwelowanie bólu przy kontuzjach i schorzeniach, np. bolesności barku.Zalety kinesiotapingu zostały docenione w medycynie sportowej, gdzie często używa się plastrów u sportowców grających z niewyleczonymi kontuzjami. Znajdują też zastosowanie w rehabilitacji sportowców po urazach, poprzez działanie sensoryczne ułatwiają uzyskanie szybszych wyników fizjoterapii.

Daniel Kawka Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo 606 300 315

Neurac

Neurac (Neuromuscular Activation) jest metodą rehabilitacji opracowaną przez norweskich lekarzy i terapeutów oraz międzynarodowy zespół specjalistów. Wywodzi się ze znanego do dziś systemu ćwiczeń w podwieszeniu – tzw. SET.Metoda Neurac polega na generowaniu przez układ nerwowy pacjenta prawidłowych wzorców motorycznych. Wykorzystuje się do tego możliwości urządzenia Redcord. Brak stymulacji lokalnych mięśni stabilizujących może doprowadzić do obniżenia siły mięśni oraz do dysfunkcji ruchowej.Metoda rehabilitacji Neurac ma doprowadzić do prawidłowej motoryki poprzez silne pobudzanie układu nerwowego. Metoda ta kładzie nacisk na długo utrzymane napięcie mięśni oraz duże (lecz bezbolesne) obciążanie układu nerwowego.

Daniel Kawka Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo 606 300 315