Kontakt

Zapraszamy do kontaktu również poprzez formularz kontaktowy:


Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Nr telefonu

Temat

Treść wiadomości

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Usługi
Rehabilitacyjne Daniel Kawka z siedzibą ul. Żywiecka 204, 43-300 Bielsko-Biała w celu realizacji
zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym
na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i
podmiotom przetwarzającym (Headway Sp. z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław).Podanie danych
jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu,
przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla
prowadzenia rachunkowości.

* - pole wymagane