NDT Bobath to uznana na całym świecie koncepcja terapii, opracowana przez dr Bertę i dr Karela Bobathów dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, dziecięce porażenie mózgowe, uraz czaszkowo-mózgowy, itd.).

Opierając się na wynikach badań rozwoju neurofizjologicznego człowieka, opracowali metodę rehabilitacji neurologicznej, która przez torowanie nerwowo-mięśniowe ma zbliżać do efektów normalnego fizjologicznego rozwoju dziecka. Z czasem metodę tę zaczęto stosować także w innych niż dziecięce porażenie mózgowe chorobach neurologicznych.

Opierając się na prawidłowości fizjologicznej ruchu człowieka, metoda ta ma na celu:

  • unormowanie napięcia mięśniowego…
  • … i dzięki temu umożliwienie poprawy zdolności motorycznych pacjenta.

Daniel Kawka
Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker
Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath
Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo
606 300 315