Neurac (Neuromuscular Activation) jest metodą rehabilitacji opracowaną przez norweskich lekarzy i terapeutów oraz międzynarodowy zespół specjalistów. Wywodzi się ze znanego do dziś systemu ćwiczeń w podwieszeniu – tzw. SET.

Metoda Neurac polega na generowaniu przez układ nerwowy pacjenta prawidłowych wzorców motorycznych. Wykorzystuje się do tego możliwości urządzenia Redcord. Brak stymulacji lokalnych mięśni stabilizujących może doprowadzić do obniżenia siły mięśni oraz do dysfunkcji ruchowej.

Metoda rehabilitacji Neurac ma doprowadzić do prawidłowej motoryki poprzez silne pobudzanie układu nerwowego. Metoda ta kładzie nacisk na długo utrzymane napięcie mięśni oraz duże (lecz bezbolesne) obciążanie układu nerwowego.

Daniel Kawka
Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker
Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath
Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo
606 300 315