Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Opracowali ją wspólnie neurofizjolog dr Hermana Kabat i fizjoterapeutka Maggie Knott.

Jest to system stosowany zarówno u pacjentów wymagających rehabilitacji ortopedycznej (urazy sportowe, bóle pleców, wady postawy, skoliozy, przeciążenia układu ruchu), jak i rehabilitacji neurologicznej (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, uraz rdzenia kręgowego, itd.).

Główną zasadą tej koncepcji jest kompleksowe postrzeganie chorego jako całości psycho-fizycznej. Takie podejście umożliwia dostrzeżenie rezerw tkwiących w organizmie.

Metoda PNF wykorzystuje do rehabilitacji chorych części ciała te rejony, które są w nim silne i zdrowe. Fizjoterapia PNF zakłada, że rehabilitacja ma być bezbolesna i funkcjonalna. Ma opierać się na codziennych, naturalnych ruchach zdrowego człowieka, ale też odpowiadać na rzeczywiste potrzeby ruchowe pacjenta (np. obracania na łóżku, przesiadania z wózka na toaletę itp.).

Daniel Kawka
Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker
Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath
Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo
606 300 315