Skoliozy

Start / Oferta / Skoliozy
Daniel Kawka | Fizjoterapia Bielsko-Biała. Ból pleców i rwa kulszowa
Prawidłowe ćwiczenia pozwalają na
skuteczną rehabilitację!

SKOL-AS jest nowoczesnym aparatem rehabilitacyjnym wynalezionym w 2007 r., opracowanym specjalnie do czynno-biernej korekcji skolioz. Zastosowany mechaniczny system:

  • zmniejsza boczne wygięcie kręgosłupa,
  • pozwala skorygować czynnie rotację kręgów w kręgosłupie szyjnym, piersiowym i lędźwiowym.

Przed opisaną terapią rotacja kręgosłupa u 18-letniej pacjentki wynosiła 16°, natomiast po terapii wynosi 13°. Nastąpiła poprawa o blisko 20%.

Stopień rotacji mierzymy od 8 sierpnia 2013 roku. Podczas pierwszego pomiaru wynosił on 18° przed terapią i 16° po terapii. Wtedy jednak nie posiadałem jeszcze dostępu do aplikacji Scolio Track, dzięki której w prosty sposób można śledzić i zapisywać postępy terapii.

Korzyści terapii skolioz w aparacie SKOL-AS:
  • Rehabilitacją wzmacniamy osłabione partie mięśni i rozciągamy przykurczone struktury.
  • Uzyskujemy wyprostowanie oraz derotację kręgosłupa (czyli „odkręcenie” kręgów w prawidłową stronę).
  • Zmniejszamy codzienny ból pacjenta, dzięki zmianom ustawienia kręgosłupa i miednicy utrwalanym prawidłowymi ćwiczeniami.
  • Przyśpieszamy powrót do zdrowia (po zabiegach na SKOL-AS szybciej widać poprawę).
  • Pozytywne efekty rehabilitacji – skorygowana skolioza.

Pacjentka ćwiczy 2 razy w tygodniu w moim gabinecie oraz wykonuje ćwiczenia domowe. Podczas terapii wykorzystany został aparat SKOL-AS oraz elementy koncepcji PNF, Neurac oraz Lehnert-Schroth. Jak widać po wynikach, metoda rehabilitacji skoliozy okazała się skuteczna.

SOSORT (Stowarzyszenie lekarzy ortopedów i rehabilitacji) zaleca właśnie takie trójpłaszczyznowe metody korekcji i rehabilitacji kręgosłupa. To umożliwia rozciągnięcie przykurczonych mięśni i tkanek wokół kręgosłupa po wklęsłej stronie skrzywienia. Bez tej korekcji kręgosłupa i miednicy zwykłe ćwiczenia symetryczne zamiast korygować, tylko pogłębiają wadę kręgosłupa, wzmacniając nieprawidłowo ustawione mięśnie.

Daniel Kawka

fizjoterapeuta, Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath. Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo