Zainteresowanym dalszą wiedzą o fizjoterapii i rehabilitacji polecam lekturę neoreh.pl.