Neuromobilizacje to koncepcja opracowana przez David Butlera, należy ona do metod kinezyterapeutycznych.

Jej autor zauważył, że zarówno czynniki zewnętrzne, np. długotrwale nieprawidłowa pozycja ciała powodująca ucisk tkanej, jak też wewnętrzne, np. krwiaki, obrzęki, deformacje lub przemieszczenia kości, podrażnienie struktur okołostawowych, nowotwory, zwłóknienia i przeciążenia powodują zaburzenie mechaniki układu nerwowego. Prowadzi to do bólu i dysfunkcji ruchu.

Celem terapii wg Butlera jest poprawa neuromechaniki i sprawności ruchowej u pacjenta.

Diagnostykę i rehabilitację neurologiczną prowadzi się przez:

  • testy napięciowe nerwów,
  • bezpośrednie mobilizacje układu nerwowego,
  • zabiegi mobilizacyjne stawów, mięśni, powięzi oraz skóry,
  • naukę zachowań profilaktycznych (prawidłowe pozycje ciała itp.).

Daniel Kawka
Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker
Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath
Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo
606 300 315