Układ nerwowy człowiek ma możliwości regeneracji i częściowego „zastępowania” utraconych funkcji przez inne rejony mózgu. Nowoczesne metody terapii, oparte na stale prowadzonych badaniach naukowych, wykorzystują różne techniki, aby dostarczyć jak najwięcej odpowiednich bodźców mających stymulować uszkodzony obszar.

Dobre wyniki dają metody torowania nerwowo-mięśniowego (jak NDT Bobath czy PNF), metody kinezyterapeutyczne, jak neuromobilizacje wg Butlera, oraz inne funkcjonalne metody rehabilitacji. Zasadą terapii u chorych neurologicznie jest wczesna diagnostyka i rozpoczęcie zabiegów oraz odpowiednia ich regularność i częstotliwość. Więcej na ten temat w mojej ofercie rehabilitacji neurologicznej.

Daniel Kawka
Fizjoterapeuta, Certyfikowany Bodyworker
Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax i NDT Bobath
Dyplomowany Terapeuta PNF, Certyfikowany Terapeuta Saebo
606 300 315